GRAN PARTICIPACIÓ DE LA NOSTRA ESCOLA AL CONCURS THE FONIX

Per segon any consecutiu els alumnes del Cicle Superior de la nostra escola participem al “10è. Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya” (THE FONIX 2017),està organitzat per la Internacional House Barcelona, per la Fundació Catalana d’Esplai i per la Secretaria General de polítiques Educatives del Departament D’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat organitzada en el marc d’iniciatives socials d’accions d’entorn i d’activitats vers l’excel·lència i en el Pla d’impuls de la llengua anglesa als centres educatius catalans.

El concurs s’adreça a tots els alumnes de qualsevol centre educatiu de l’ensenyament reglat amb seu a Catalunya (exceptuant els centres estrangers, la llengua d’ensenyament vehicular dels quals, sigui l’anglès):

És una iniciativa que pretén complementar els plans de millora de la llengua anglesa i s’organitza amb la finalitat d’ estimular i motivar l’aprenentatge d’aquest idioma, atesa la seva importància a la societat actual.

La primera tasca que vam fer a l’escola era una prova preparada per un equip pedagògic , la va fer tot l’alumnat de cicle superior, consistia en una sèrie d’exercicis de vocabulari, comprensió lectora i expressió escrita. Això era la Fase Local que havíem de dur a terme dins del mateix centre abans del 15 de febrer.

Un cop corregides les proves, les alumnes seleccionades van ser  l’Ana Sànchez de cinquè i la Lucia Plaza de sisè , que el dissabte dia 25 de febrer van anar a la realització de la prova de la Fase territorial a Barcelona.

La nostra alumna Lucía Plaza de sisè va quedar finalista de la fase territorial (prova amb els representants escollits pels centres, agrupats per territoris) , i va ser  la primera de la província de Barcelona.

 Això va comportar que passés a la Fase final, prova final absoluta amb els guanyadors de cada territori. La realització de la Prova Fase Final Absoluta es va dur a terme el 29 d’Abril.

 La Lucía Plaza ha quedat en quart lloc, i el proper 19 de maig assistirà a la cerimònia de lliurament de diplomes i premis.

Lucia 11 años