L’Escola > AMPA

AMPA

És un estament molt important dins de la comunitat escolar.

Entre les moltes activitats que fa per l’escola podem destacar les següents:

  1. Gestiona i organitza les activitats extraescolars, de les que donen informació mitjançant una circular a principi de curs.
  2. Organitza la venda de llibres i  compra de material didàctic.
  3. Participa en les festes de l’escola.
  4. Forma part del Consell escolar del Centre i les seves comissions.
  5. Col·labora en diferents projectes educatius:
  6. Col·labora en l’organització de les “Jornades Pedagògiques” .
  7. Participa en les activitats del Pla educatiu d’entorn.
  8. Col·labora en l’organització de les activitats del Pla català de l’esport.
  9. Organitza les “Escoles obertes de juny i setembre”.

Horari de reunions: dimecres, a partir de les 16:30h.

Lloc: sala de l’AMPA.

Telèfon de contacte: 93 692 27 42 (escola), 696117575 (Clara – presidenta), 651 68 87 13 (Loli- extraescolars)

Correu: ampaserraparera@gmail.com

Pàgina web AMPA:

Logo AMPA Serraparera