L’Escola > Normativa

Normativa

Entrades

Les entrades i  sortides es realitzaran per la porta de la plaça de Les Palmeres.

Per tal d’evitar accidents involuntaris i innecessaris, s’ha de fer una entrada ordenada i pausada.

La porta de l’escola s’obrirà a les 9:00h. i a les 15:00h. Tant al matí , com a la tarda romandrà oberta 10 minuts. A partir d’aquest moment, la porta es tancarà i els alumnes només podran entrar amb la corresponent justificació.

Cal tenir en compte que la puntualitat és un valor important a inculcar als nostres nens i nenes i que arribar tard a l’aula distorsiona la dinàmica de classe.

Els pares i/o acompanyants no poden entrar dins l’edifici de l’escola amb els nens, ni romandre als passadissos. Si es vol comunicar alguna cosa, cal utilitzar l’agenda.

Només les famílies dels nens d’EI-3  acompanyaran els seus fills fins la porta del vestíbul i els recolliran a la classe.

Aquelles famílies que hagin de fer alguna gestió pel menjador caldrà que accedeixin per l’entrada exterior del mateix.

 

 

Sortides

Les famílies dels infants d’EI-3, tant al matí com a la tarda, recolliran els nens i nenes a la classe.

Els nens i nenes d’infantil, EI-4 i EI-5, tant al matí com a la tarda, sortiran els primers a fi de no interferir en la sortida dels més grans i ho faran situant-se als porxos del darrera de l’edifici, mentre esperen ser recollits per les famílies.

Els nens de cicle inicial (1r i 2n) seran acompanyats pels mestres a la zona dels porxos, on també esperaran a ser recollits per les famílies.

A partir de 3r i fins a 6è de primària els nens i nenes sortiran, acompanyats pels mestres, fins la porta d’accés a l’escola, des d’on ja podran sortir sols.

Excepcionalment, els dies de pluja, els pares de Cicle Infantil i Inicial podran anar a les classes o al gimnàs per tal de recollir els seus fills. Caldrà evitar en tot moment bloquejar el vestíbul i l’entrada de l’escola.

La resta dels pares de Cicle Mitjà i Superior podran esperar sota el porxo del pati de l’escola, que és per on sortiran els seus fills i filles.

 • Autorització de recollida d’alumnes en horari escolar

En cas que hagueu de recollir el vostre fill o filla en horari escolar, cal omplir un imprès que us facilitarem a la secretaria.

 • Autorització de recollida d’alumnes per persones que no són pares o tutors

Les famílies dels alumnes de P3 a 2n que hagin de ser recollits per persones que no són els pares o tutors legals, hauran de complimentar l’autorització esmentada on hauran de fer constar nom, cognoms i DNI de les persones autoritzades.

En el cas que siguin germans menors d’edat caldrà especificar-ho al model d’autorització.

 

Absències i retards

A l’ Educació Primària l’assistència dels nens a classe és obligatòria i, per tant, qualsevol absència ha d’estar degudament justificada a l’agenda (signada pels pares).

Si es tracta d’una malaltia, cal comunicar-ho per telèfon a la Secretaria de l’escola  (93.692.27.42) i posteriorment anotar-ho a l’agenda.

En cas de retards esporàdics en la recollida, els nens passaran a “canguratge” on s’haurà de pagar la quota corresponent.

En cas de retards sistemàtics en la recollida, els protocols marquen que cal  lliurar els alumnes a la guàrdia urbana o la policia.

 

Equipament

 • Educació Infantil

Pels alumnes d’Educació Infantil és obligatòria la bata que es canviarà  un cop per setmana. La bata ha de ser cordada pel davant amb botons apropiats i amb punys de goma.

Els alumnes d’I-3  hauran de portar un recanvi complert de roba,  tot marcat, i dins d’una bossa de roba que romandrà a l’escola. Cal que poseu vetes de més de 15 cm a aquelles peces de roba que s’hagin de penjar

Per les sessions de psicomotricitat hauran de portar xandall o roba còmoda i sabatilles apropiades (fàcils de posar, treure i cordar).

Hi ha un model de bata i de xandall adequat a les necessitats i dissenyat amb els colors i el logotip de l’AMPA del centre. Tot i no ser obligatori, és recomanable l’ús del xandall en les sortides complementàries i en les activitats extraescolars.

No és recomanable dur motxilles amb rodes per problemes d’espai i per evitar accidents.

 • Educació Primària

És necessària una bata o samarreta per a les activitats de Plàstica.

No és recomanable dur motxilles amb rodes per evitar accidents.

 • Educació Física

Els dies que el vostre fill o filla tingui Educació Física ha de venir equipat correctament  (xandall o roba còmoda i sabatilles esportives). També haurà de portar una bossa amb roba de recanvi (samarreta, mitjons i una tovallola petita).

Recordeu  que tota  la roba que es porta a l’escola ha d’anar marcada amb nom i cognom  i amb una beta llarga (15 cm) per poder-la penjar bé, especialment la roba que és igual, com xandalls i bates.

 

Esmorzars

És necessari que els alumnes vinguin ben esmorzats de casa i, en tot cas, a l’hora del pati portin alguna cosa petita i fàcil de menjar.

Recordeu la importància que té una correcta alimentació per la salut  i la seva influència en el rendiment escolar dels vostres fills.

Seguint aquesta línea, hem declarat els dimecres dia de la fruita . Aquest dia tots portarem fruita per esmorzar.

 

A l’escola…

 • L’esmorzar està considerat com una activitat d’aula (treball d’hàbits) per tant, cal que portin un menjar saludable que els agradi (entrepà, fruita, galetes…)
 • No es poden portar llaminadures, sucs, làctics probiòtics ni pastes industrials.
 • Cal portar l’esmorzar dins d’una bosseta de roba juntament amb un tovalló i un got marcats per evitar confusions.
 • Esmorzarem dins l’aula, ja que és un espai més controlable perquè cada alumne esmorza assegut a la seva taula.
 • Ensenyarem als alumnes a netejar bé les mans i la cara abans de sortir al pati per evitar possibles reaccions que es produeixen al contacte.
 • Evitarem que els alumnes s’emportin al pati envasos, restes de menjar, etc.
 • Netejarem bé les taules i cadires on s’ha esmorzat.

 

Aniversaris

Els nens d’Educació  Infantil celebraran el seu aniversari a la classe fent una foto, cantant una cançó de felicitació,… Per esmorzar cada alumne haurà de portar el seu propi esmorzar com cada dia, i no es farà menjar conjunt.

A l’escola no es repartiran invitacions per celebrar els aniversaris fora del centre.

 

Malalties i medicaments

Segons la normativa de Salut Pública referida als centres escolars, els alumnes que tinguin febre, o alguna malaltia  de tipus contagiós (conjuntivitis, varicel·la, polls, etc.) no podran venir a l’escola pel seu bé i per evitar  contagis.

Com a norma general, a l’escola no podem administrar  medicaments als nens. En cas de necessitat, cal portar:

–  La recepta o informe  mèdic on consti el nom de l’alumne, dosi, l’ hora i el nom del medicament que cal administrar.

Sol·licitud i autorització dels pares o tutors per a la persona que hagi d’administrar el medicament. (Hi ha impresos a la secretaria del centre i també els podeu imprimir des de  la pàgina web).

Per seguretat, els medicament s’han de donar en mà a la persona autoritzada juntament amb la recepta i l’autorització.

 

Socialització de material i llibres de text

Aportar el material necessari i els llibres de text per l’educació dels nens i les nenes és un deure de les famílies.

Com sabeu, des de fa uns cursos la comunitat educativa participa el projecte de socialització de llibres i material amb molt bona acceptació per part de tothom. Des d’aquest curs a l’escola les famílies fan un únic pagament en concepte de socialització, que inclou els llibres de text i el material escolar utilitzat pels alumnes.

A l’inici de curs, cada alumne tindrà a classe el seu lot de llibres socialitzats (un cop hagi fet el pagament a l’AMPA). Les famílies i els alumnes han   de tenir cura dels llibres ja que els tindran en préstec durant un curs escolar i després passaran a algun altre alumne del l’escola.

Igualment, els alumnes rebran a principi de curs el material necessari per a desenvolupar les activitats que es proposen al centre. En aquest sentit, cal també fer un ús racional i responsable del material escolar.

El pagament de les sortides i les colònies es farà a part. Els tutors informaran de les dates i formes de pagament.

Els pagaments que es fan en concepte de socialització, sortides i colònies es realitzaran al compte corrent que cada cicle té obert a l’entitat BBVA amb la col·laboració de l’AMPA.

L’escola informa regularment de la publicació per part de les administracions públiques dels diferents tipus de beques i els períodes en què es poden  sol·licitar.

 

Relacions família-escola

Considerem que una relació fluïda, propera i corresponsable entre família i escola resulta fonamental per a assolir un bon clima relacional, alhora que motiva l’alumnat. Cal, per tant, que des de casa i l’escola treballem en una mateixa direcció.

Els instruments de comunicació que utilitzarem al llarg del curs escolar són:

 • L’agenda

És el mitjà de comunicació entre els mestres i els pares.

Totes les incidències, informacions que vulgueu notificar als  tutors han d’estar escrites a l’agenda encara que el nen sigui capaç de fer-ho oralment.  Fer-ho així facilita la comunicació i evita malentesos.

En el cas dels nens d’educació infantil, cal anotar a l’agenda les persones autoritzades a recollir-los.

Reviseu-la cada dia i feu-la servir sempre que sigui necessari.

 • Email

Des de l’escola volem potenciar l’ús del correu electrònic com a eina de comunicació dins la comunitat educativa. És per això, que anirem utilitzant el mateix en el traspàs d’informacions de classe o en la tramesa de fotografies.

 • Entrevistes de tutoria

Els dimarts de 12:30h a 13:30h és el dia reservat per atendre les visites i realitzar les tutories . Concerteu la reunió amb antelació mitjançant l’agenda.

 

 • Reunions pedagògiques

Com cada any al començament de curs, tots els equips docents de cada nivell  faran una reunió explicant els principals aspectes de funcionament del curs.

Les dates de les reunions d’aquest curs són les següents:

CURSDIAHORAESPAI
P-3Dimecres 26 d’octubre17:00hVestíbul de P-3
P-4Dimarts 11 d’octubre17:00hAudiovisuals
P-5Dilluns 10 d’octubre17:00hAudiovisuals
1r.Dimecres 5 d’octubre17:00hAudiovisuals
2n.Dijous 6 d’octubre17:00hAudiovisuals
3r.Dijous 29 de setembre17:00hAudiovisuals
4t.Dilluns 3 d’octubre17:00hAudiovisuals
5è.Dimarts 4 d’octubre17:00hAudiovisuals
6è.Dimarts 27 de setembre17:00hAudiovisuals

 

Hi haurà canguratge gratuït tot el temps que durin les reunions.

 

 • Lliurament d’informes de seguiment

A Educació Infantil s’entregaran dos informes (un al gener i un altre a final de curs).

A Educació Primària se n’entregaran tres (un per cada trimestre).

Us recordem que cal retornar signat el resguard de l’informe als tutors a l’inici del següent trimestre.

 • Lliurament d’informes a final de curs

A final de curs els tutors i tutores lliuraran els informes a les famílies en reunions individuals per tal de comentar els principals aspectes de l’evolució dels nens i nenes al llarg del curs.

 

 • Activitats festives obertes a les famílies.
 • Exposició dels treball de la Tardor
 • Concert de Nadal.
 • Tema: El Circ
 • Diada de Sant Jordi: Jocs Florals.
 • Festa de comiat de curs

 

De les activitats organitzades en cadascuna d’aquestes festes es donarà informació amb antelació.

 

Sortides Complementàries

Són activitats complementàries molt importants ja que formen part de la programació del curs.

Per poder assistir-hi és imprescindible omplir i donar al tutor/a el full d’autorització de la corresponent  sortida i haver fet el pagament.

Per a poder gaudir de les sortides cal estar al corrent del pagament del material.

 

Convivència

Els alumnes assistiran a classe en bones condicions de salut i higiene.

No es pot portar mòbil ni cap aparell que no sigui imprescindible per les activitats escolars sense la corresponent autorització del Consell Escolar.

Cuidar i respectar els espais, instal·lacions i el mobiliari del centre és responsabilitat de tots.

Recordem que està  prohibit fumar en tot el recinte escolar.

Recordeu també que no poden entrar gossos dins del recinte escolar.

El compliment de les normes, la cortesia, el respecte mutu, la tolerància i l’amabilitat faciliten la convivència.

Amb la convivència tots hi sortim guanyant, especialment els nostres fills i filles.