Projectes a l’Escola > Jornades pedagògiques

Jornades pedagògiques

Organitzades per l'escola i per l'AMPA, conjuntament. Pretenem reflexionar sobre diferents aspectes educatius dels nostres fills i filles i, a la vegada, fomentar la convivència entre tota la comunitat educativa. Enguany hem treballat al voltant del tema del circ, profunditat en la seva vessant social i lúdica.