Projectes a l’Escola > Llegim en parella

Llegim en parella

Enguany comencem a l’Escola Serraparera el projecte Llegim en parella, un programa educatiu impulsat pel Grup d’Aprenentatge entre iguals de l’ Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Els principals objectius d’aquest programa educatiu són:

  • Posar a l’abast dels mestres metodologies amb una clara orientació inclusiva. L’aprenentatge cooperatiu i la tutoria entre iguals, en particular, permet viure la diversitat com un valor positiu: és gràcies a la diferència (en aquest cas entre tutor i tutorat) per la que aprenem.

 

  • Desenvolupar noves didàctiques per a l’ensenyament i aprenentatge de la llengua. La tutoria entre iguals i el suport familiar poden complementar les actuacions d’ensenyament i aprenentatge de les competències lingüístiques que es donen habitualment a les aules.

 

  • Millorar la competència lectora, especialment la comprensió lectora de l’alumnat. Aquest treball sistemàtic de les estratègies de comprensió poden ajudar a assolir el repte de l’últim informe PISA: aconseguir que tot l’alumnat disposi d’un nivell suficient de capacitat lectora que li permeti seguir aprenent al llarg de la vida (lifelong learning)

 

  • Fomentar la capacitat de cooperació entre l’alumnat. La cooperació és una habilitat clau en l’actual societat del coneixement i és en sí mateixa, una competència valuosa que desenvolupa habilitats socials i actituds bàsiques per a la vida democràtica.

 

  • Potenciar la implicació de les famílies en les tasques escolars. Amb aquest programa se’ls dóna l’oportunitat de fer de tutors de lectura dels seus fills i filles des de casa, després d’una sessió de formació.

 

  • Crear i mantenir xarxes de centres cooperatius que afavoreixi el compartir i intercanviar experiències del programa entre professors i centres que el porten a la pràctica.

 

*Si voleu saber més ho podeu fer en aquest document: llegim en parella.